kvinde har et angstanfald

Angst og panikanfald: Fra symptomer til løsning

Angst omfatter flere forskellige psykiske sygdomme, heriblandt generaliseret angst og panikangst. Angst viser sig i mange forskellige former og kommer til udtryk på forskellige måder afhængig af typen. Uanset hvilken form for angst, man oplever, er det vigtigt at tage alvorligt og søge hjælp, så den rette behandling kan iværksættes. Den rette psykologiske behandling kan nemlig øge livskvaliteten betydeligt og give konkrete værktøjer til at håndtere angsten, når den opstår.

Her kan du få indsigt i alt fra symptomer på generaliseret angst og panikangst, til hvilke løsninger og behandlingsformer der kan tilbydes og mindske angstsymptomerne.

Angst kommer i mange former

Grundlæggende er angst en følelse og en reaktion/symptom på, at der er noget, som føles farligt. Angst kommer i mange forskellige grader og former, og det kan derfor vise sig i alt fra let ubehag og nervøsitet til direkte panikanfald. Angst kan ligeledes være til stede hele tiden, mens det for andre kan være svingende i intensitet og endda komme som anfald, der opstår nærmest ud af det blå.

Mange mennesker (ca. 50%) oplever angst i en eller anden form i løbet af deres liv – også uden at der er tale om en egentlig diagnose. Men for nogle kan det udvikle sig til fx generaliseret angst eller panikangst med voldsomme panikanfald.

Hvad er generaliseret angst?

Generaliseret angst er en angstlidelse og en bekymringstilstand, hvor man generelt er præget af bekymring, nervøsitet, ængstelighed, tristhed og er anspændt. Det kan blandt andet være i form af frygt eller nervøsitet fx i form af frygt eller bekymringer for både store og små ting i hverdagen. Det kan være sygdom, død, ulykker, fremtid, økonomi etc. Når man har generaliseret angst, vil det også være svært at kontrollere frygten og bekymringen, hvilket resulterer i den vedvarende ængstelighed.

Når man taler generaliseret angst, er der tale om vedvarende angst – enten fordi angsten er til stede mere eller mindre hele tiden, eller fordi der er tale om symptomer på angst i flere måneder i træk, og som bliver ved med at forfølge patienten.

Typisk medfølger også fysiske symptomer, hvor kroppen reagerer. Det kan fx være:

 • hjertebanken
 • søvnbesvær
 • ubehag i maven
 • en følelses af rastløshed
 • svedeture
 • muskelspændinger
 • rysteture
 • koncentrationsbesvær
 • problemer med hukommelsen

Symptomerne på generaliseret angst kan være væk i perioder, men kan vise sig igen senere i livet. Mellem 1-2 % af befolkningen, hvor kvinder udgør den største andel, har generaliseret angst, og ofte udvikler det sig i løbet af ens ungdom.

Hvad er panikangst? 

Angst kan også vise sig i form af panikanfald. Modsat generaliseret angst, er der her tale om pludselige og intense anfald, hvor kroppen reagerer voldsomt på en intens angst, som rammer en. Panikanfald kan vare i alt fra få minutter til flere timer. Her får man blandt andet få hjertebanken og åndenød, og anfaldene kan opleves meget intense og give en frygt for, at man dør eller er ved at blive sindssyg. 

Panikanfald opleves typisk som uventet anfald, der kommer som lyn fra en klar himmel og som noget, der kommer helt ud af det blå. 

Panikanfald viser sig typisk ved en række psykiske og fysiske symptomer herunder pludselig opstået: 

 • hjertebanken 
 • åndenød 
 • sved
 • smerter i brystkassen 
 • tankemylder 
 • mundtørhed 
 • katastrofetanker 
 • følelsen af at kontrollen 

Panikangst opleves ca. 2 % af befolkningen i løbet af et liv, hvor angstlidelsen er dobbelt så hyppigt forekommende hos kvinder.  

Diagnosen stilles ud fra symptomerne 

Diagnosen stilles ud fra en kombination af lægeundersøgelser, samtale, sygdomshistorie, familiehistorie og ikke mindst de oplevede symptomer. Når diagnosen generaliseret angst skal stilles, sker det blandt andet ved udelukkelse af andre psykiske lidelser og fysiske sygdomme og ud fra symptomerne og deres varighed. 

Psykolog kan fastlægge det rette behandlingsforløb

Ud fra dine symptomer og eventuelle diagnoser vil en psykolog kunne fastlægge et behandlingsforløb. Generaliseret angst behandling  kan foregå gennem forskellige behandlingsformer. Kognitiv adfærdsterapi er en af de mest effektive former for behandlinger til generaliseret angst, som kan foregå hos en autoriseret psykolog eller psykoterapeut. Gennem samtaleterapi får man identificeret de negative tankemønstre, som angsten forårsager, og man får konkrete strategier til håndteringen af angsten, når den opstår. Udover kognitiv adfærdsterapi kan ISTDP, mindfulness og CFT også benyttes effektivt til behandling af generaliseret angst. 

Panikanfald behandling kan også ske gennem samtaleterapi og kognitiv adfærdsterapi. Her hjælper psykologen med at forstå angsten og udvikle nogle konkrete strategier til håndtering af anfaldene. Her får man konkrete øvelser og strategier, som patienten skal udføre mellem sessionerne hos psykologen eller psykoterapeuten. Når man har panikangst, er det vigtigt at få redskaber til, hvordan man håndterer anfaldene, så det med tiden oplevet mindre og mindre invaliderende i hverdagen.

Hvorfor får man angst? 

Hvis man har mistanke om angst eller har fået en angstdiagnose, vil der for mange dukke spørgsmålet op: Hvorfor har jeg fået angst? Årsagen til angst kan være mange forskellige miljømæssige faktorer og livsbegivenheder. Nogle angstlidelser, herunder panikangst med panikanfald og generaliseret angst, kan desuden være delvist arvelige. Der er derfor ikke én årsag til angst, men der kan være mange forskellige. Herunder kan du se en række årsager til henholdsvis generaliseret angst og panikanfald. 

Årsager til generaliseret angst 

 • Arv 
 • Dødsfald fx at miste forældre tidligt 
 • Ulykker
 • Voldsomme/triste og stressende livsbegivenheder 
 • Fysiske og kroniske sygdomme
 • Fyring
 • Stress 
 • Mobning 
 • Vanrøgt 
 • Opdragelse og problemer i barndommen
 • Kemiske stoffer i hjernen  

Årsager til panikangst 

 • Arv 
 • Overbelastning over en længer periode 
 • Stress over en længere periode
 • Andre psykiske lidelser 
 • Generel tendens til bekymring

About the Author