Behandlingsskolerne

Behandlingsskolerne

Behandlingsskolerne i København består af i alt syv dagskoler fra 0.-10. klasse, to weekendaflastninger, fire ungdomsuddannelser for unge i alderen 17-25 år samt et Behandlingscenter, som alle skolerne kan trække på.

Behandlingsskolernes syv dagskoler er både delt op på alder og på diagnoser. Hvor dagskolen Barometerets klasser er små og mest består af børn fra 0-10. klasse med autisme og indlæringsvanskeligheder, er dagskolen Kompasset for børn i samme alder, der lider af opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD samt andre udfordringer som for eksempel autisme og Tourettes syndrom. Derudover er Kompasset ikke blot et skoletilbud, men også et dagbehandlingstilbud, der har et særligt fokus på pædagogik.

Derudover har Behandlingsskolerne dagskolen Fyrtårnet, der er for børn, der lider af autisme, ADHD og angst, eller som måske har tre-fire psykiske diagnoser samtidig. Hvad der er særligt for Behandlingsskolernes dagskole Fyrtårnet er, at der arbejdes aktivt med ridning, hesteterapi og svømning, da der her er specielt fokus på den motoriske udvikling.

Ligesom Barometeret og Kompasset fungerer Behandlingsskolernes dagskole Karlsvognen næsten som en almindelig folkeskole, bortset fra, at skemaet her tilpasses efter børnenes behov. Børnene i Karlsvognen har oftest autisme, ADHD, OCD eller angst, og har i høj grad har brug for struktur og ro. Ambitionen her er, at samtlige elever skal tage folkeskolens afgangseksamen, hvilket langt de fleste også får.

Med Pilely Gård tilbyder Behandlingsskolerne et folkeskolelignende heldagstilbud, udelukkende for drenge med ADHD. Målet med dette tilbud er, efter 10. klasse, at få drengene videre i erhvervspraktik, på teknisk skole eller noget andet, der giver mening for dem.
Lige som på Pilely Gård er dagskolen Pilen kun for drenge, dog kun fra 0.-5. klasse og for drenge, der bor i og omkring København. Her arbejdes der ud fra samme principper, som på Pilely Gård, og der arbejdes i tæt samarbejde med de samme pædagoger, undervisere, læger, sygeplejersker, psykologer og psykiatere. Her er der særligt fokus på at give børnene forskellige redskaber, så de bedre kan blive forstået af deres omverden.

Behandlingsskolernes syvende dagskole er Polaris, der blev startet i 2007, og som fra dag ét har været en stor succes. Eleverne her er mellem 12-17 år, og de fleste kæmper med svære psykiske lidelser som ustabil personlighedsstruktur, OCD, angsttilstande, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Hos Polaris stilles der store krav til eleverne, og de udfordres dagligt, for at rustes bedst muligt til virkeligheden. Hos Polaris er et af fokusområderne at skabe tillid, og de tager ligesom i almindelige folkeskoler på studieture til udlandet, for at træne eleverne i at rejse og opbygge fællesskaber. Derudover praktiseres der hos Polaris dykning, netop for også at øve eleverne i at have tillid.

About the Author