Emil Raun fra VARDA støtter unge med problemer

Emil Raun fra VARDA støtter de unge, som har problemer af enten fysisk, psykisk eller social karakter. Emil Raun stiftede VARDA i 2008, da han ikke syntes de daværende tilbud imødekom de unge utilpassedes behov. Emil Raun har en kandidat i Politologi & Administration og med en lang erfaring inden for offentlig forvaltning, hjælper han nu de unge mellem 13-23 til i højere grad at føle sig som en del af samfundet.

VARDA gør dette ved at yde støtte til unge, som flytter i egen bolig og altid med fokus på den individuelles behov. Via kyndig rådgivning samt sparring med Emil Raun og VARDA stræber man efter at tildele de unge nogle værktøjer, som gør det muligt at påbegynde et uddannelsesforløb, som på sigt skal gøre, at de også kan starte på en arbejdsplads uden at falde uden for. For Emil Raun og VARDA er det således ikke formålet at træffe beslutninger for de unge med problemer, men at hjælpe dem til på sigt at blive selvstændige individer uden hjælp fra det offentlige.

About the Author