Holmegaardshuset_Fattigdom verden over

Holmegaardshuset støtter op om FN’s nye verdensmål

Holmegaardshuset ser positivt på FN’s nye verdensmål om at halvere fattigdom i 2030. Oplysning, tiltag og en række delmål skal bane vejen.

Selvom antallet af fattige på verdensplan er halveret siden 1990 til i dag – fra 1.9 milliarder mennesker til 836 millioner i 2015 – er der stadig et stort antal personer, der kæmper med at få opfyldt selv de mest basale behov. Et tal, der skal mindskes betydeligt, mener Holmegaardshuset.

Næsten en milliard mennesker lever for mindre end 1.25 dollar om dagen, hvilket skal have mere fokus, mener Holmegaardshuset. Selvom udviklingen historisk set har været gunstig, er der mange mennesker, der aldrig oplever den tryghed og sikkerhed, de fleste har i Danmark, fortæller Holmegaardshuset.

Holmegaardshuset: Delmål er vejen frem

Fordelen ved at have delmål er, at man løbende kan holde bedre øje med udviklingen, fortæller Holmegaardshuset, der mener, at det er godt med ambitiøse mål, men der skal samtidig være en snært af realisme. Nogle af delmålene er blandt andet:

  • Ekstrem fattigdom skal være afskaffet inden 2030 for alle personer verden over
  • Personer der lever i fattigdom skal halveres i forhold til nationale definitioner
  • Både mænd og kvinder skal have ret til økonomiske ressourcer inden 2030

 

Holmegaardshuset arbejder hver dag for at skaffe bedre forhold for udsatte i Danmark, hvilket ofte også gælder personer med begrænsede midler. Folk, der tager ophold på Holmegaardshuset, har ofte oplevet nogle af de svigt og ekstremer, udsatte personer verden over også oplever. Med FN’s verdensmål er der skabt en platform, der kan sætte fokus på problemet verden over.

Fattigdomsgrænsen blev i Danmark afskaffet under Helle Thorning-Schmidt, men bliver med disse verdensmål de facto indsat igen. Det bliver dermed muligt at måle på fattigdom i Danmark og resten af verden.

 

 

About the Author