Immunforsvaret er kroppens første forsvar mod vira og bakterier

Immunforsvaret er kroppens forsvar mod alle de bakterier og vira, som man dagligt udsættes for, når man bevæger sig rundt blandt andre. Virker forsvaret ikke, vil man hurtigere blive syg, da kroppen ikke kan forsvare sig.

Vores immunforsvar udgøres af forskellige celler, hvor de hvide blodceller udgør størstedelen af forsvaret. Blodlegemerne findes i blodbanen, hvor de konstant er opmærksomme på nye bakterier og vira, der kan være til skade for kroppen. Disse særlige celler har en særlig form for hukommelse, der gør, at de kan huske tidligere bakterier og vira, hvilket gør, at de ved, hvordan de skal nedkæmpe disse uvelkomne organismer. Dog er det ikke altid, at cellerne er stærke nok til at nedkæmpe en virus, hvilket ofte kan udmunde i sygdom.

Et tegn på at kroppens immunforsvar kæmper mod en vira er bl.a. feber – her bruger kroppen energi på at nedkæmpe bakterierne og arbejder derfor ekstra hårdt, hvilket kan resultere i feber. Når kroppen har nedkæmpet en virus, falder feberen automatisk igen, men er det en stærk virus, kan det godt tage længere tid. Er man samtidig stresset eller har lige været syg, kan det immunforsvaret, som i nogle tilfælde vil have sværere ved at kæmpe mod bakterierne. Det er derfor vigtigt, at man husker at slappe af og få en god og varieret kost samt motion, da dette er med til at styrke kroppens naturlige forsvar.

Man kan ikke umiddelbart se immunforsvaret, men det er overalt i kroppen – både inde i kroppen og udvendig igennem huden. Nogle er født med et godt immunforsvar, mens andre skal arbejde mere for at opretholde kroppens naturlige forsvar. Dette ses bl.a. ved, at nogle personer oftere bliver syge, mens andre kan gå flere år uden at blive angrebet af influenzaer.

About the Author