Prodata - SKI aftale

Prodata er blandt Statens udvalgte

Prodata er netop blevet udvalgt af Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) som et af de få konsulenthuse, der kan leverer fyldestgørende og kravspecifikke konsulentopgaver. Aftalen kræver, at Prodata kan levere nem adgang til IT-konsulenter, der kan hjælpe inden for deres unikke område.

Prodatas aftale gælder både konsulentydelser samt rådgivningsopgaver, der relaterer sig til de udførte konsulentopgaver. Virksomheden har i flere år leveret kvalitet til Staten, Kommunerne, Forsynings-sektoren og Regionerne. Prodata er derfor yderst kvalificeret til at løfte den opgave, SKI udbyder på området.

  • Prodata vil under aftalens rammer levere ydelser inden for følgende områder:
  • Databehandling
  • Systemdrift
  • Gevinstrealisering og forretningsbehov
  • IT-assistance
  • IT-arkitektur
  • Program- og projektledelse

 

Prodata stormer økonomisk set frem

Det er ikke lang tid siden, at Prodata oplevede stor vækst i omsætningen. Prodata bliver i IT Watch omtalt som en konsulentvirksomhed, der har fuld blus under væksten. Og med denne aftale, kan man se konsulenthusets store gevinst. Det er ikke offentliggjort, hvor stor aftalen økonomisk set er, men der er ingen tvivl om, at det er af en betydelig størrelse.

Aftalen træder i kraft pr. 12.12.17 og er gældende i 2 år. Der er dog mulighed for forlængelse af aftalens gyldighed. Konsulenthuset er blevet udvalgt blandt andet pga. deres store erfaring og netværk samt kompetencer og tidligere projekter. Konsulenthuset er et af de få, der har de efterspurgte kompetencer samt de rette værktøjer til at løse opgaven.

Tags :

About the Author