Bedemand – Bliv klogere på bisættelse og begravelse i Ballerup

Står du med en bisættelse eller en begravelse i Ballerup så få mere at vide her. Denne artikel vil fortælle mere om, hvor du kan finde hjælp til bisættelse og begravelse i Ballerup ved hjælp af en bedemand.

Er du på udkig efter viden, gode råd og vejledning omkring bisættelse og begravelse i Ballerup, eller måske blot en bedemand? I så fald så læs denne artikel til ende, som vil fortælle dig mere om, hvordan du kan få arrangeret en bisættelse eller en begravelse i Ballerup ved hjælp af en bedemand.

Bisættelse og begravelse i Ballerup er altid en svær stund for de involverede familiemedlemmer, og i denne situation kan I ofte med fordel hyre professionel hjælp hos en lokal bedemand. Denne artikel vil forklare både om såvel de praktiske spørgsmål omkring at planlægge en bisættelse eller begravelse i Ballerup såvel som de fordele, der kan være, ved at hyre en bedemand til at hjælpe med de små praktiske opgaver.

Bisættelse eller begravelse i Ballerup?

En af de første og mest afgørende ting, som du skal afgøre, i forbindelse med et dødsfald, er, om det skal være en bisættelse eller en begravelse i Ballerup, og dernæst skal du finde en bedemand. En bisættelse betyder her, at afdøde brændes, mens at en begravelse i Ballerup er en traditionel nedsættelse i jorden af en intakt kiste. I Danmark har vi en stærk tradition for begravelse, mens at bisættelse dog stadig er en ofte valgt løsning.

Argumentet for at vælge en bisættelse er, at afdødes krop ikke fordærves i jorden. Omvendt kan mange ikke lide tanken om at blive brændt, hvilket er det bedste argument for at vælge en begravelse i Ballerup.

Hvilken løsning, som de efterladte vælger, kommer her an på, hvad der var afdødes ønske. Dette ønske kan enten være afgivet mundtligt, i et testamente eller i dokumentet Min Sidste Vilje. Så frem afdøde ikke havde udtrykt nogen præference før sin død, så er det i denne situation op til de efterladte at afgøre, om bisættelse eller begravelse i Ballerup er den bedste løsning.

Bisættelse på Amager

En yderlige forskel mellem en bisættelse og en begravelse er, at bisættelsen foregår på et kapel, mens at en begravelse foregår i en kirke. Hvis du ønsker en borgerlig bisættelse på Amager, så kan du i denne forbindelse vælge mellem enten Amager Hospitals Kapel eller Sundby Kapelsal.

Kapellet på Amager Hospital har åbent efter aftale fra mandag til fredag fra klokken 8 til klokken 14 og kan kontaktes telefonisk på 32 34 37 47. Hvis de efterladte ønsker at se afdøde udenfor kapellets åbningstid – hvilket ofte kan være tilfældet – så skal man her kontakte den afdeling, hvor afdøde var indlagt.

En anden mulighed i forbindelse med bisættelse på Amager er Sundby Kapelsal. Denne kapelsal ligger på Sundby Kirkegård på Kastrupvej 51 og blev sidste gang renoveret i 1991. Denne sal har plads til 64 siddende gæster og kan maksimalt rumme 150 personer inklusiv de stående. Siddepladser er desuden placeret på begge sider af kisten, således at de efterladte kan samles omkring kisten i forbindelse med højtideligheden.

Af diverse applikationer i forbindelse med Sundby Kapelsal kan her desuden nævnes:

–          Musikanlæg med afspiller til både cd og kasettebånd

–          Pibeorgel

–          Mulighed for bestilling af vaser med blomster

–          Fast udsmykning inklusiv levende lys bag ved kisten

–          Individuel udsmykning af salen efter aftale med kapellets personale

–          Gode forhold for kørestolsbrugere

–          Teleslynge

Bisættelse og begravelse på Amager

Ønsker du i stedet for bisættelse en begravelse i Ballerup, så har du her mange forskellige steder at vælge imellem.

Simon Peters Kirke ligger her på Kastrupvej 155. Kirken er relativt ny og blev først indviet i 1944. I forbindelse med begravelse så er det her normalt at have en bedemand klare alle de praktiske spørgsmål, mens at de efterladte inden selve begravelse vil mødes med præsten for at aftale omkring valg af salmer, samt for at præsten kan indsamle tilstrækkelig med information omkring afdøde i forbindelse med begravelsestalen.

For information om begravelse på Amager i Simon Peters Kirke eller nogen af de andre kirker, så tag kontakt til kirkens ansatte indenfor åbningstiderne. Alternativt, så lad din bedemænd rådgive dig omkring begravelse på Amager i og med, at han ofte vil kende visse kirker og deres ansatte særligt godt.

Bisættelse i Ballerup

Skal du have arrangeret bisættelser i Ballerup, så skal det foregå på det tilhørende kapel til Skovvejskirken af din bedemand. Valgmulighederne for bisættelse i Ballerup er således særdeles begrænsede, og det kan her muligvis komme på tale at lede efter bisættelsesmuligheder udenfor Ballerup sogn. Dog er Skovvejskirken med det tilhørende kapel en smuk og idyllisk kirke med en kirkegård i grønne omgivelser, hvorfor en bisættelse i Ballerup via dette kapel stadigvæk er en rigtig god løsning for afdøde med en særlig tilknytning til Ballerup sogn.

Begravelse i Ballerup

Skal du have arrangeret en begravelse i Ballerup, så kan du her vælge mellem to forskellige kirker: Ballerup Kirke og Skovvejskirken. Ballerup Kirke er her langt den ældste kirke og blev opført helt tilbage omkring år 1200. Dog er kirken senere hen undergået mange renovationer, hvilket giver kirken et spændende og mangeartet udseende. Kirken har således et romansk skib og kor; et tårn fra omkring 1525; og et sideskib mod nord fra 1885. Kirkens våbenhus er fra den sene middelalder, hvor alle detaljer i dag dog er skjult af sideskibets murværk.

En anden mulighed i forbindelse med begravelse i Ballerup er at arrangere en begravelse i Ballerup i den langt nyere Skovvejskirken. Skovvejskirken blev oprindeligt opført på grund af den store befolkningstilvækst i Ballerup sogn efter anden verdenskrig. Skovvejskirken har i dag udover en kirkegård som sagt også et kapel, hvilket muliggør både begravelse såvel som bisættelse i Ballerup sogn.

For spørgsmål omkring bisættelse eller begravelse i Ballerup på en af disse to kirkegårde, så tag kontakt til kirkens ansatte eller få råd og vejledning af din bedemand.

Få hjælp til bisættelse eller begravelse i Ballerup af en lokal bedemand

Når du skal have arrangeret en bisættelse eller en begravelse i Ballerup, så er det ofte en god ide at få hjælp af en lokal bedemand. En bedemand forestår her især alle de praktiske spørgsmål omkring en begravelse. Dette indebærer blandt andet forhold såsom: Oppyntning af kirken; bestilling af rustvogn; og hjælp med at finde gravsted, gravsten og urne.

Derudover vil din bedemand ofte også varetage kontakten til den kirke, hvor ceremonien skal foregå, ligesom at bedemanden kan informere de relevante myndigheder i forbindelse med dødsfaldet. Derudover er din bedemand i stort set alle tilfælde meget opmærksom på den følelsesmæssigt besværlige situation, som familien står i, og vil derfor altid optræde eksemplarisk.

Som en del af det storkøbenhavnske område så er udvalget af bedemænd i Ballerup ganske stort, hvorfor det skulle være muligt at finde en dygtig bedemand. Husk i denne forbindelse at sammenligne din ønskede bedemand med andre i forhold til pris og hvilke servicer de tilbyder. Priserne kan godt svinge en anelse fra bedemand til bedemand, og hvis du kan spare et par tusind kroner på bedemandsregningen, så kan du vel lige så godt gøre det. Bedemændsforretninger og deres kontaktoplysninger kan findes såvel online som i telefonbogen i forbindelse med en begravelse i Ballerup.

About the Author