Her kan du læse om forskellige behandlingstilbud

Der er i dag rigtig mange danskere, der lider af en psykisk sygdom eller lidelse, som fx ADHD, boarderline personlighedsforstyrrelse og hjerneskade, og nogle af disse lidelser kan desværre resultere i, at den i forvejen psykiske syge misbruger alkohol og stoffer, hvis de ikke får det rette behandlingstilbud, for på den ene eller anden måde er de nødsaget til at ”flygte” fra deres sygdom eller lidelse, og sker dette ikke ved behandling, bliver det ofte et større problem, da den psykiske syge, der i forvejen har brug for hjælp, nu også bliver misbruger. Det er derfor afgørende, at en person med en psykisk lidelse eller sygdom får den rette behandling i tide, og derfor vil vi i dag sætte fokus på nogle af landets behandlingstilbud, for sandheden er, at der desværre ikke er behandlingstilbud nok, som situationen ser ud lige pt.

Hvad får man ud af et behandlingstilbud

Der er rigtig mange, både psykiske syge, som har været igennem en behandling på et behandlingstilbud, men også personer, der aldrig har fejlet noget i deres liv, der har en mening om, hvordan et behandlingstilbud skal fungere. Vi kan dog alle sammen blive enige om, at formålet med et behandlingstilbud er, at den psykiske syge får den nødvendige hjælp, der er brug for således, at personen kan leve et velfungerende og med tiden normalt liv.

Behandlingen er forskellig afhængigt af, hvor man er i behandlingstilbud henne, og hvad man er i behandling for. Lider man af en personlighedsforstyrrelse, skal man fx have en anden behandling end en person med en hjerneskade, og det er rigtigt vigtigt, at behandlingstilbuddet vurderer, hvilken type behandling der passer til den psykiske lidelse.

Et eksempel på dette er Granhøjen. Hos Granhøjen arbejder de med tre forskellige typer behandling. Til hver beboer på behandlingstilbuddet bliver der lavet en individuel behandlingsplan, der består af en analyse af den psykiske sygdom eller lidelses omfang samt en plan for pleje, hjælp og omsorg.

Lider man af en hjerneskade, er det den systemiske behandlingsplan, der tages udgangspunkt i og har til formål at udvikle hjernen og hjælpe personen med eksempelvis at reflektere og tænke selv.

Har man en personlighedsforstyrrelse, fx i form af boarderline, er det den mentaliseringsbaserede behandlingsplan, der tages udgangspunkt i. Formålet er her at forbedre individet til bedre at forstå sig selv og andre samt at forstå og håndtere sine følelser.

Derudover tages den narrative behandlingsplan i brug ved samtlige beboere, og det er en plan, der har til formål at forstå beboerens identitet og handlinger. Vil du læse mere, kan du klikke her.

About the Author