Beskikket advokat – få dine interesser forsvaret af en beskikket advokat

Har du et juridisk problem så få hjælp af en beskikket advokat. En beskikket advokat anvendes af klienter, som ikke er tilknyttet en bestemt advokat.

Er du involveret i en straffesag, men har ikke råd til at betale for en advokat, så vil det som regel komme på tale at få en beskikket advokat. En beskikket advokat er i denne forbindelse en advokat, som i første omgang ikke koster noget for dig som klient.

Hvornår bruges beskikkede advokater?
En beskikket advokat er en advokat, som benyttes i forbindelse med straffesager. Straffesager er her mere alvorlige sager, hvor der er en risiko for, at der falder en dom.

Eksempler på straffesager kunne være indbrud, røveri, overfald, økonomisk kriminalitet, tyveri, trafikuheld og lignende mindre og større forseelser.

Hvad er en beskikket advokat?
Det, der kendetegner en beskikket advokat, er, at han i første omgang er gratis for klienten.

Hvis klienten endelig frifindes, så er hele processen med din beskikkede advokat gratis, hvor alle udgifter betales af det offentlige. Hvis klienten derimod findes skyldig, skal han normalt erstatte det offentlige for de udgifter, som har været i forbindelse med advokatens arbejde under retssagen.

Beskikkede advokater tilbydes til folk, som ikke har råd til at betale advokatsalærer i forbindelse med en retssag. Derudover tilbydes beskikkede advokater også til folk, som ikke har en fast advokat tilknyttet.

Hvor finder jeg beskikkede advokater?
Når du skal have fundet beskikkede advokater, så er det bedste sted at starte på det lokale dommerkontor. Her vil de have opdaterede lister om, hvilke advokater i dit retsområder også fungerer som beskikkede advokater.

Herefter kan du vælge, hvilken advokat du ønsker at få beskikket. Så frem du ikke har nogle specielle præferencer, vil dommerkontoret vælge den næste advokat, som står for tur.

Beskikkede advokater er tit det første skridt
For nogle folk, så vil de fortsætte med deres beskikkede advokat gennem hele deres retssal. For andre, så vil deres beskikkede advokat kun være med i begyndelsen. Herefter vil klienten ´udskifte´ deres beskikkede advokat med en anden advokat, som de selv har valgt.

Der er her ingen tvang mht. valg af juridisk repræsentation, og det samme gælder mht. beskikkede advokater.

About the Author