Psykiatrisk behandling af børn – information om psykiatrisk behandling af børn

Har du et psykisk lidende barn så kan psykiatrisk behandling af børn være en mulighed. Psykiatrisk behandling af børn foregår ofte på institutioner med speciale indenfor dette felt.

For forældre med et psykisk lidende barn, så kan psykiatrisk behandling af børn være en af de ting, som man kan overveje. Denne behandlingsform sikrer, at dit barn kommer i kompetente hænder i trygge rammer, og giver således barnet et godt fundament for at håndtere sin psykiske lidelse.

Hvor foregår psykiatrisk behandling af børn?
Psykiatrisk behandling af børn kan foregå på flere forskellige måder. En måde er at se psykiatere og andre fagfolk nogle gange om ugen, mens at barnet stadigvæk bor derhjemme.

En anden mulighed er, at barnet i en periode flytter ind på en institution. Dette kan især være en god ide, hvis forældrene ikke føler, at de har de faglige redskaber til at hjælpe barnet nok med sin psykiske lidelse.

Dog er en anbringelse på en institution dog altid en alvorlig beslutning, som selvfølgelig skal være drøftet grundigt af alle involverede parter. Derudover er det også meget vigtigt at få barnets accept, da det giver de bedste startbetingelser for, at barnet vil tage positivt imod behandlingen.

Hvad er målgruppen for psykiatrisk behandling af børn?
Mange danske institutioner kan levere psykiatrisk behandling til børn og unge på op til et sted i tyverne. Målgruppen for disse institutioner er ofte børn, som ellers ikke kan nås tilfredsstillende gennem traditionelle pædagogiske teknikker.

Derudover stiller nogle institutioner også krav om, at børnene skal være normalt begavede, mens at andre også har mulighed for at håndtere udviklingshæmmede med en psykisk lidelse.

About the Author