Døgninstitution – gode råd og vejledning omkring behandling på døgninstitution

Har du en psykisk lidelse, så kan du overveje at få behandling på en døgninstitution. En døgninstitution er en institution, hvor den psykisk lidende opholder sig døgnet rundt.

For folk med alvorlige psykiske lidelser, så kan indlæggelse og behandling på en døgninstitution være en mulig løsning. En døgninstitution er i denne forbindelse kendetegnet ved, at den psykisk lidende altid er under opsyn, hvilket kan være en god ide, så frem at den psykiske lidelse er af en særlig alvorlig karakter.

Hvad er en døgninstitution?
Når vi snakker om en døgninstitution, så er det lettest at forklare, hvad det er, ved at sammenligne dem med daginstitutioner. Daginstitutioner har i denne forbindelse kun åbent i løbet af dagstimerne, og selvom at de arbejder med ´problematiske´ børn, unge og voksne, så er problemerne ikke af en karakter, som gør, at de psykisk lidende ikke godt kan bo i eget hjem, eventuelt med deres forældre.

Til forskel fra dette så er døgninstitutioner et sted, hvor den psykisk lidende opholder sig hele tiden. Døgninstitutioner anvendes i denne forbindelse i forbindelse med psykisk lidende med særligt store problemer. Disse problemer kunne for eksempel være:
–    Alvorlige psykiske eller sociale problemer
–    Varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne
–    Misbrug af alkohol, stoffer eller andre skadelige ting
–    Været udsat for overgreb eller omsorgssvigt

Døgninstitution som akutinstitution
En variant af døgninstitutionen er en såkaldt akutinstitution. En akutinstitution er i denne forbindelse et tilbud til børn og unge, som lige nu og her har behov for et sted at bo.

En akutinstitution kan for eksempel komme på tale for unge eller børn, som har oplevet overgreb eller omsorgssvigt. Derudover kan det blive aktuelt for unge eller børn, som er blevet opgivet af deres plejefamilie, som er kommet ud i alvorlig kriminalitet eller som er løbet hjemmefra. Endelig kan en akutinstitution komme på tale, hvis barnets eller den unges forældre er blevet indlagt eller har fået en fængselsdom.

Hvor finder jeg information omkring døgninstitutioner?
Mere information omkring døgninstitutioner kan du finde ved at kontakte din kommunes socialforvaltning. Ring til dem, send dem en email eller tjek deres hjemmeside.

Derudover kan du også kontakte din egen læge eller eventuelt tage kontakt til en lokal psykiater, som ofte vil have kendskab til mulighederne for ophold på døgninstitutioner i området.

About the Author