E cigaret – lær mere omkring brugen af nikotinholdig e cigaret

En e cigaret er et alternativ til den almindelige cigaret, som er kommet frem over de senere år. En e cigaret indeholder nikotin, kemikalier og andre stoffer, som indåndes i dampform.

En rygestopsmetode, som er blevet mere og mere brugt over det seneste årti, er såkaldte e-cigaretter. En e cigaret er i denne forbindelse en elektronisk cigaret, hvor man undgår den røg, som man indånder med en almindelig cigaret.

Dog indeholder e-cigaretter stadigvæk det meget farlige stof nikotin, ligesom at det også indeholder kemikalier og andre potentielt farlige stoffer. Dette betyder, at brugen af e-cigaretter først bør ske, efter at du snakket med din egen læge om det.

Hvad er en e cigaret?
En e cigaret er et apparat, som udadtil ligner en almindelig cigaret. Imidlertid består e-cigaretter af et stålhylster med en lille væskeholder inden i. Ved hjælp af et varmelegeme i cigaretten vil denne væske blive omdannet til damp, som rygeren derefter indånder.

Denne væske kan indeholde nikotin, kemiske stoffer, smagsstoffer og glycerol. Der er i denne forbindelse ikke sikker viden om, hvilke skadelige effekter det har at omdanne væsken i cigaretten til dampform.

Usikker viden omkring e cigaretter
E-cigaretter er en ny opfindelse. Dette betyder også, at man endnu ikke har sikker viden omkring i hvilken udstrækning e-cigaretter har skadelige effekter. Dette gør det så også så meget desto vigtigere, at du konsulterer lægefagligt personale, før du slår ind på e-cigaretter som en metode til at stoppe med rygningen.

Når man indånder dampen fra en e cigaret, så indånder man nikotin samt diverse problematiske hjælpestoffer. Derudover er der også en risiko for, at kræftfremkaldende stoffer såsom acrolein, actaldehyd og formaldehyd kan dannes, når væsken varmes op til dampform. Endelig ved man endnu ikke, om der er risiko for passiv rygning med e-cigaretter.

Alle disse forhold gør, at du skal tænke dig grundigt om, før du vælger at ryge e-cigaretter. Både mht. selve beslutningen om at ryge e-cigaretter og dernæst i dit valg af denne eller hin producent af e-cigaretter.

Spørg din læge til råds først
Slutteligt skal det endnu engang understreges, at du bør snakke med din læge eller andet lægefagligt personale, før du beslutter at begynde på elektroniske cigaretter.

En e cigaret er per definition skadelige, og de bør derfor kun anvendes som et strategisk redskab til at holde helt op med at ryge og være afhængig af nikotin (inklusiv e-cigaretterne). Af samme årsag bør du snakke med en læge om for det første, hvorvidt e-cigaretter overhovedet er en god ide.

Og for det andet, hvis lægen vitterligt anbefaler at afprøve e-cigaretterne, så kan han/hende hjælpe dig med at lægge en plan, som langsomt, men stabilt aftrapper din brug af e-cigaretter, indtil den dag hvor din krop ikke længere er afhængig af nikotin og kan stoppe med e-cigaretterne helt.

About the Author