meabco_lauritzen_fonden

Investeringsselskabet LF Investment har skudt kapital i Meabco

Har du hørt om Lauritzen Fonden – en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter? Fonden har et todelt virke: Den uddeler både omkring 25-30 mio. kr. årligt til almennyttige formål og udøver aktivt ejerskab af sine virksomheder. Igennem sit investeringsselskab LF Investment ApS (LFI) tilfører Lauritzen Fonden kapital til små, nyopstartede virksomheder ud fra et ønske om at fremme vidensudvikling og dansk foretagsomhed. Det betyder helt konkret, at fonden skyder kapital og investerer i små innovative virksomheder inden for fx NMR-teknologi eller kræftforskning. En af de virksomheder, Lauritzen Fonden har skudt penge i, er Meabco – udvikler af anticancer-præparater.

Derfor har LF Investment investeret i Meabco

Ifølge Meabcos direktør og storaktionær Stig Løfberg har Lauritzen Fonden ydet støtte til Meabco for at hjælpe virksomheden med videreudvikling af primært en lægemiddelkandidat mod brystcancer. På sin hjemmeside underbygger Lauritzen Fonden desuden sin støtte til Meabco med, at selskabet ”forsker i et banebrydende antikræftmiddel BP-C1, der kommer til at gøre en forskel meabcoi kræftbehandling. Både fordi den rent faktiske effekt er beviseligt bedre end eksisterende behandlinger såsom f.eks. kemoterapi, og også fordi, der næsten ikke er nogle bivirkninger ved produktet.”

Til spørgsmålet Hvordan kan det være, at I kom med i Meabco? har adm. direktør i Lauritzen Fonden og LF Investment, Bent Østergaard, udtalt: ”Det er efterhånden nogle år siden, vi fik en forespørgsel, om vi kunne være interesseret i at investere i det sammen med nogle andre, og det synes vi lød spændende. Og det er jo et godt formål, så vi synes, det kunne være sjovt at være med.”

Læs mere om Meabco på denne side: https://www.lauritzenfonden.com/da/lf-investment_meabco.asp

Fakta om LF Investment ApS

Ifølge sin årsrapport for 2016…

  • … er investeringsselskabets formål at drive handels-, industri-, finansierings og investeringsvirksomhed, herunder investering i kapitalandele samt fast ejendom.
  • … foretog Lauritzen Fonden i 2016 et kapitalindskud i virksomheden på i alt 575 kr.

About the Author