Holmegaardshuset - arbejdet med barn og forælder

Holmegaardshuset: Hvordan skaber man de gode og trygge rammer?

I Næstved ligger Holmegaardshuset. Holmegaardshuset er et opholdssted, der tager imod børn, unge, familier og gravide. Hver gruppe har brug for hjælp på sin måde. Nogle kommer akut på grund af for eksempel en tvangsanbringelse, mens nogle kommer som forlængelse af en proaktiv indsats. Sidstnævnte er for eksempel gravide, der har brug for hjælp, inden barnet kommer til verden.

De fleste forældre vil gerne skabe nogle gode og trygge rammer for deres børn. I mange tilfælde sker det i hjemmet selv. Men i nogle tilfælde kan der være brug for hjælp udefra, da forældrene ikke selv er i stand til at magte opgaven.

Holmegaardshuset – fokus på at opbygge redskaber til opdragelse

Hos Holmegaarshuset lægger man stor vægt på faglighed, som danner retningen for medarbejdernes arbejde. Man arbejder blandt andet med det, der kaldes moderskabskonstellationen, som er et begreb fra Daniel Sten. Det indebærer, at kvinden under graviditeten udvikler sit sind. Kvinden prøver langsomt at vænne sig til tanken om et helt nyt liv med et barn, som hun skal tage sig af. Moderen reflekterer over sin egen udviklingshistorie, og følsomheden skærpes. I denne fase kan der komme enormt meget pres på forældrene – og især moderen – som begynder at skabe repræsentationer af barnet og af livet som forælder. Disse forestillinger kan blive til et pres, da der hurtigt kommer egne forventinger til rollen som mor og forælder.

Det kan være hårdt for nogle at håndtere disse følelser, og det er netop noget af det, som Holmegaardshuset hjælper med. Der er fokus på at forældrene får de rette værktøjer til at kunne klare opdragelsen af det lille barn, når det kommer til verden.

Holmegaardshuset foretager også forældrekompetenceundersøgelser, som er en vurdering. Det er en dybdegående vurdering af, hvilke udfordringer forældrene har, samt hvilke ressourcer de har til rådighed i forhold til at håndtere rollerne som ansvarsbevidste forældre. Formålet er at undersøge, om barnet har de rette forudsætninger for at udvikle sig psykisk og fysisk i overensstemmelse med jævnaldrende.

Hvis du vil vide mere

Hvis du er interesseret i at læse mere om Holmegaardshuset og generelt om den faglige viden, der er tilknyttet barn-forældre-konstellationen, er der mange muligheder. Holmegaardshuset har flere sociale kanaler, hvor der deles ud af faglig viden, relevante inputs og gode råd og tips. Det kan være brugbart for alle, der har børn, eller som overvejer det, samt give stof til eftertanke. Du kan finde Holmegaardshuset på både Facebook, Linkedin, på deres blog og hjemmeside, på Vimeo og på K-forum.

 

About the Author