Husforsikring - gode råd

Stort udvalg blandt husforsikringer kan skabe forvirring

Danske husejere har en hel jungle af forskellige husforsikringer at vælge imellem. Men der kan være stor forskel på, hvad de forskellige husforsikringer egentlig dækker – og hvad de ikke dækker. Vær altid opmærksom på forsikringsbetingelserne og læs din husforsikring godt igennem.

En husforsikring er et nødvendigt onde for mange danskere. For selvom det kan være en dyr affære at anskaffe, så er det en sikkerhed mod skader og bygningsfejl på og i din bolig. Og selvom det kan virke uoverskueligt at sætte sig ind i en stor underskov af regler, krav, specifikationer mv., så kan det betale sig i det lange løb. En husforsikring skal ikke misforstås med en ejerskifteforsikring, der dækker skjulte skader eller fejlkonstruktioner, som opdages efter, du har overtaget en ejendom. Læs mere om ejerskifteforsikringer her. Her får du et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du anskaffer en husforsikring.

Hvilke skader dækker husforsikringen?

Eftersom der findes et stort antal af husforsikringer, er det også forskelligt, hvilke slags skader og uheld, de dækker over. En huskeregel man ofte kan gå efter er, at en husforsikring dækker skader, som opstår i forbindelse med:

 • Brand
 • Sne
 • Storm
 • Vandskader
 • Indbrud

Fælles for dem alle er, at en husforsikring dækker skader, der er opstået pludseligt, dvs. skader, der ikke skyldes misvedligeholdelse eller negligering fra boligejer. Du kan derfor ikke regne med, at du er dækket ind, hvis boligen er ramt af skimmelsvamp eller ejendommen generelt er nedslidt.

Når du erhverver dig en husforsikring, er en brandforsikring ofte inkluderet i prisen, hvilket er nødvendigt, hvis du gerne vil låne penge af din bank eller pengeinstitut. Du skal nemlig stille sikkerhed ved bank- og pengeinstituttlån, hvorfor de skal en ”forsikring” i dit hus eller ejendom.

Husforsikring for lynnedslag og brand
Husforsikring for lynnedslag og brand

En brandforsikring dækker skader mod din bolig påført af lynnedslag eller kortslutninger i hjemmet. Den er dog kun isoleret til selve brandskader, hvorfor den ikke er brugbar ved andre typer uheld, som for eksempel hvis personer eller andet materiel kommer til skade på din ejendom.

Ansvars- og retshjælpsdækning

De fleste husforsikringer indeholder også en ansvars- og retshjælpsdækning, der betaler en erstatning, hvis personer kommer til skade på eller i din ejendom. En sådan forsikring bliver ofte aktiveret, hvis du som husejer er ansvarlig for, at de kommer til skade i dit hjem. Du er for eksempel ansvarlig, hvis en person, der opholder sig i din bolig, falder og slår sig eller hvis én glider ude foran din indkørsel. Ansvarsdækningen hjælper dig med omkostninger forbundet med juridisk hjælp eller anden form for legalbistand. De danske forsikringsselskaber har generelt god kundetilfredshed, hvorfor det kan være svært at skelne mellem dem. Du kan læse mere om, hvordan kundetilfredsheden stiger støt hos forsikringsselskaberne her.

Hvad dækker en husforsikring ikke?

Selvom udvalget er stort, når det gælder husforsikringer, er der alligevel en tommelfingerregel, der fortæller, hvad en husforsikring ikke dækker. En husforsikring dækker ofte ikke

 • Erhvervsrelateret ejendele i husstanden
 • Fejlkonstruktioner i ejendommen
 • Skader, som er sket grundet manglende vedligeholdelse
 • Skader, der er opstået over lang tid
 • Skader, der er opstået grundet trafikgener

Derudover vil de enkelte selskaber ofte have deres egne undtagelser, som skal fremgå i policen eller betingelserne.

Hvad husforsikring ikke dækker
Hvad husforsikring ikke dækker

Hvis du opdager fejl eller skjulte skader på din ejendom efter du har købt din bolig, er det ofte en ejerskifteforsikring, der dækker omkostningerne. Du kan i mange tilfælde få sælger til at stå til ansvar – men langt fra i alle tilfælde. Derfor er det en god huskeregel altid at huske ejerskifteforsikringen, hvis du vil være dækket helt ind.

Hvad koster en husforsikring?

Der er stor forskel på pris, når det kommer til husforsikringer. Det kan være alt fra et par enkelte tusinde kroner til over 10.000 kroner i forskel. Priserne afhænger af selskab og af

 • Husets størrelse
 • Hvornår huset er fra
 • Husets stand
 • Hvor i landet du bor

For mange kan det virke underligt, at ens adresse har en indflydelse på husforsikringen. Én af grundene er, at huse, der er i risikozonen for f.eks. indbrud koster mere. Det vil typisk være stuelejligheder eller områder, hvor kriminaliteten er højere end lands gennemsnittet.

Forskel på husforsikringer
Forskel på husforsikringer

Den samme forskel kan findes mellem by- og landejendomme, og om hvorvidt du har stråtag eller ej. Der er større brandrisiko ved stråtagshuse, hvorfor præmien ofte også vil være mere omkostningsfuld. En ny undersøgelse viser også, at danskerne helst vil bo i lavenergihuse frem for landejendomme, hvorfor en husforsikring ofte vil være billigere for den enkelte dansker.  Læs altid alle specifikationerne i betingelserne eller forsikringspolicen, inden du afgør, hvilen husforsikring du skal have.

Ting, du skal være opmærksom på, når du tegner husforsikring

Første huskeregel er altid at læse det med småt. Hvis du har svært ved at afkode, hvad der egentlig står i forsikringspolicen, kan du søge hjælp hos en advokat. Selvom det er en ekstra udgift, kan det betale sig at rådgive sig med en specialist på området – du kan i værste fald ende med at betale flere hundrede tusinde kroner, hvis du ikke er dækket ordentligt ind. Forsikringsselskaberne har forskellige betingelser, og du kan derfor ikke regne med, at policen er den samme hos de enkelte selskaber.

Gode råd ved husforsikring
Gode råd ved husforsikring

Gode råd til husforsikringen

 • Rådgiv dig med en advokat eller anden specialist på området
 • Tag ikke det første og bedste tilbud. Indsaml en række tilbud og vurdér ud fra et større udvalg
 • Har nogle bekendte erfaringer? Brug dit netværk til at komme tættere på en beslutning
 • Vent, hvis du er det mindste i tvivl
 • Husk, du har 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dato, hvor du har policen i hænde

Hvis du også er ude og kigge efter ny bolig, kan du med fordel se denne artikel, der giver dig gode råd til dit næste boligkøb. Den fortæller – blandt andet – hvad du skal være opmærksom på, når du går på boligjagt.

Tillægsforsikringer til husforsikring

En husforsikring er som udgangspunkt en grundforsikring, der dækker de vigtigste områder. Men hos flere af selskaberne får du muligheden for at tegne tillægsforsikringer, der dækker øvrige elementer, der ikke indgår i husforsikringen. De kan være gode at tegne, hvis du f.eks. er i tvivl om

 • Dit hus bliver inficeret med svamp
 • Dit hus har nedslidte eller ødelagte rør og kabler
 • Dit hus er udsat for insektangreb, der ødelægger trækonstruktionen eller andet materiale

Tillægsforsikringer kan være brugbare, hvis ens ejendom befinder sig i udsatte områder, f.eks. moseområde, hvor der er større sandsynlighed for skimmelsvamp eller insektangreb.

Når skaden er sket

Så snart du er blevet opmærksom på en skade, har du pligt til at anmelde det til dit forsikringsselskab med det samme. Mange forsikringsselskaber har helt specielle måder, skader skal anmeldes på – sørg derfor at vide, hvordan du skal håndtere skadesanmeldelsen, så du har dit på det rene. Du er ligeledes forpligtet til at begrænse eller minimere skaden i det omfang, der er muligt. Det betyder, at hvis du opdager vandskade skal du selv forsøge at begrænse vandskaden, enten med optørring eller lufttørre mm.

Skader dækkes gennem princippet ”nyt for gammelt”, hvilket betyder at dine gamle ting, der har lidt skade, bliver erstattet med nye. Der findes dog undtagelser hos de fleste selskaber, som du skal være opmærksom på. Det er vigtigt at læse mere om, hvad de enkelte selskaber dækker og ikke dækker. Find blandt andet Dansk Boligforsikring og de andre selskaber på diverse forsikringssider, hvor du kan få et godt og hurtigt overblik over ydelser og kompetencer.

Hos brancheorganisationen Forsikring & Pension kan du sammenligne de forskellige selskabers forsikringer. Beregneren er nem at bruge, og du skal blot indtaste dine behov, udvælge selskaber og derefter bliver de sammenlignet. Beregneren er udviklet af Forsikring & Pension samt Forbrugerrådet TÆNK og er dermed uafhængig af de enkelte selskaber.

Det kan være en idé at supplere med en ejerskifteforsikring

Nogle folk tror måske, at en husforsikring og en ejerskifteforsikring er det samme. Det er ikke tilfældet. En ejerskifteforsikring dækker de skjulte skader og mangler, som ikke er blevet opdaget i forbindelse med tilstandsrapporten. Husforsikring dækker de skader, der kommer, mens du bor i huset. En ejerskifteforsikring kan derfor være en sikring for de ting, du har dine tvivl omkring. Der kan være skader indvendig i murene for eksempel, som den byggesagkyndige ikke har kunnet se, hvorfor det ikke er blevet noteret, og du derfor ikke har kunne imødekomme det.

Du bør undersøge, om det i dit tilfælde ville være en god idé at investere i en ejerskifteforsikring. Hvis først du har besluttet dig, kan det dog være svært at vælge det rette forsikringsselskab, hvis først du har besluttet dig for at tegne en ejerskifteforsikring. Dansk Boligforsikring er en af selskaberne, som udbyder en ejerskifteforsikring. Dansk Boligforsikring tilbyder samtidigt en bred dækning og en lav pris – sammenlignet med andre forsikringsselskaberne. Læs om forsikringen og virksomheden på deres hjemmeside, hvis du ønsker mere information.

About the Author