APC Forsikringsmæglere A/S: Smart analyseværktøj bag succes

IPSS (Individual Pension Score System) er et unikt analyseværktøj, udviklet af APC Forsikringsmæglere A/S, med det formål at sammenligne kunders individuelle muligheder for optimering af deres pensionsopsparing.

I samarbejde med en af APC’s dygtige Forsikringsmæglere indtastes kundens relevante personlige oplysninger, heriblandt størrelsen på de flytbare pensionsopsparinger, kundens alder, kundens ønskede udbetalingstidspunkt og kundens eventuelle løbende indbetaling til pension. Disse informationer danner grundlaget for den individuelle pensionsanalyse, som gives af APC Forsikringsmæglere A/S.

Efter indtastning af stamdata starter APC Forsikringsmæglere A/S beregningen af kundens sandsynlige pensioner på udbetalingstidspunktet i de forskellige pensionsprodukter på platformen. Kunden kan efterfølgende vælge sin risikoprofil og sine produktpræferencer, med vejledning fra APC Forsikringsmæglere, således at kun relevante produktalternativer sammenlignes og præsenteres for kunden.

APC Forsikringsmæglere A/S: Kunden har selv et valg

Efter kunden har givet udtryk for sine risiko- og produktpræferencer, og sammenligningsplatformen er tilpasset disse, træffer kunden selv et valg af pensionsprodukt baseret på overblikket over alle de relevante produktalternativer i markedet og hvilket af disse, som giver kunden de bedste forudsætninger for den størst mulige pension på det ønskede pensionstidspunkt.

APC Forsikringsmæglere A/S viser, som beslutningsgrundlag for kunden, den mest sandsynlige pensionsformue for samtlige pensionsprodukter, der sammenlignes på platformen, og kunden vælger herefter det produkt, der sandsynligt giver den størst mulige pension. Produktanbefalingen er altid under hensyntagen til kundens individuelle forhold samt risiko- og investeringspræferencer.

IPSS præsenterer den enkelte kunde for kundens matematisk bedste løsninger (bedste 10% værste observationer, bedste forventet resultat og bedste 10% bedste observationer) og hvordan kundens specifikke opsparing, ved valg af én af disse løsninger, sandsynligvis vil udvikle sig frem mod pensionstidspunktet.

Pensionsanalysen for den specifikke kunde er foretaget for alle kommercielle pensionsprodukter i markedet, og der er således tale om en avanceret produktsammenligningsplatform, inden for investeringsprodukter, som sammenligner alle pensionsprodukter på markedet for at finde den matematisk set bedste løsning for den enkelte kunde.

Mange forskellige produktløsninger bliver til én løsning

Med omkring 200 forskellige produktløsninger på sammenligningsplatformen har beregningskernen i APC Forsikringsmægleres IPSS-værktøj udvalgt netop det produkt, der ud fra kundens individuelle forhold, risikoprofil og investeringspræferencer skaber de bedste forudsætninger for den størst mulige pensionsopsparing på udbetalingstidspunktet og dermed de bedste forudsætninger for det bedste levegrundlag som pensionist.

På denne måde er det smarte analyseværktøj en vigtig del af forklaringen på APC’s succes og store kundefremgang.

Platformen er også blevet revideret af PwC for at sikre korrekt anvendelse af finansiel teori, statistisk metode samt valide modelantagelser.

Bliv klogere på APC Forsikringsmæglere A/S

Er du nysgerrig på, hvem APC Forsikringsmæglere A/S mere præcis er – udover at have udviklet IPSS – kan du læse meget mere om firmaet på disse websteder:

APC’s hjemmeside

APC’s blog

APC på Facebook

APC på YouTube

APC på Twitter

APC på Erhverv.org

APC på Omtal.dk

About the Author