Emil Raun sætter sit præg på Varda jobservice

Emil Raun VardaI dag sidder Emil Raun, som stifter, direktør og daglig leder af Varda, som er et jobcenter, der ligger i Tommerup på Fyn. Emil Raun er et godt match til Varda, bl.a. fordi Emil Raun har en karriere bag sig, der har givet ham de relevante værktøjer til både, at kunne varetage rollen som leder og rollen som rådgiver for Varda jobcenters mange forskellige typer af borgere.

Emil Raun har, inden han blev daglig leder i Varda, nemlig både taget lederuddannelser og arbejdet som leder indenfor områder, der dækker netop de områder, som Varda jobservice beskæftiger sig med. Emil Raun har fx været både chefkonsultent, integrationschef, souchef indenfor områder som integration, kultur og socialforvaltning.

Emil Raun har betydning for, at Varda ikke bare er et ordinært jobcenter

Varda jobservice er Emil Raun og de ansatte socialrådgivere og socialformidlere’s daglige ansvar at hjælpe borgere til at komme ud i beskæftigelse igen og udarbejde udredninger af kontanthjælpsmodtagere, fleksjobbere, sygedagpengemodtagere – igen med målet om at bringe dem tilbage i arbejde. Emil Raun har qua hans baggrund netop en stor viden indenfor den lovgivning, de regler og processer, der benyttes som middel til at nå målet om at få borgere i beskæftigelse. Men derudover er Varda jobservice også et center, der har praktisk erfaring med ledelse. Derfor dækker Varda alt fra sagsarbejde, arbejdsgange, lovgivning, vikarordninger til statistisk, organisationsomstilling og udviklingsprocesser. Og det er særligt Emil Raun fra Varda Jobservice og hans ledererfaringer, der har haft afgørende betydning for, at Varda også er et jobcenter, der tilbyder disse former for ydelser.

About the Author