Holmegaardshuset: Et arbejdssted som vægter faglige kompetencer og opkvalificering

Holmgaardshuset er et opholdsted, hvor der tages imod børn, unge og familier – både planlagt og akut. Stedet er placeret i Fensmark på Sjælland tæt på grøn natur og åben himmel, som er med til at danne terapeutiske og rolige rammer for beboerne.

Til dagligt drives opholdsstedet af Gerda Bejder, som både er ejer og forstander. Gerda lægger stor vægt på, at personalet har en høj faglighed inden for det socialpædagogiske område, og at der under ansættelse fortsat er fokus på udvikling. Det kommer eksplicit til udtryk ved, at medarbejderne hvert år opkvalificeres. Minimum 40 lektioners undervisning og en afsluttende skriftlig prøve er hvad, opkvalificeringen indebærer, og den vedrører samtlige ansatte. Undervisningen indeholder flere faglige områder blandt andet børns sanser og sansemotoriske udfordringer, konstruktivistisk pædagogik og narrativ og systemisk samtalepraksis.


En bred faglighed

Medarbejderne i Holmegaardshuset har en bred faglighed. Nogle af de uddannelser, man kan møde hos personalet er musik og –idrætslærer, socialformidler, Cand.pæd. i pædagogisk antropologi, Inklusionskonsulent og næsten alt, du kan forestille dig, der ligger indimellem. Den store portefølje af kompetencer gør medarbejderne i stand til at løse mange forskellige problemstillinger, ligeledes med at de bliver i bedre stand til at forstå beboernes handlinger og ageren. Det fordrer desuden, at der medarbejdere imellem deles erfaringer og sparing, således at alle kompetencer bliver udnyttet bedst muligt.

Se alle Holmegaardshusets ledige stillinger her

Værdier, der vægtes hos Holmegaardhuset

I Holmegaardhuset er det vigtigt, at medarbejderne arbejder med udviklingsstøttende relationer. Målet med dette er, at beboeren skal udvikle sig, få højere selvværd, få flere succesoplevelser og til sidst bruge de positive indtryk og oplevelser til at danne ny energi og se de muligheder, der fremadrettet ligger. For at opnå dette er det vigtigt, at der skabes et tillidsfuldt bånd til medarbejderen, hvilket særligt i starten kan være vanskeligt. Det kan det, da beboerne ofte opfatter den ansatte som værende ’den onde’ repræsentant fra kommunen. Det er vigtigt, at medarbejderen er autentisk; at man som professionel er troværdig og oprigtigt interesseret.

Endvidere beskriver Holmegaardshusets forstander, Gerda Bejder, at noget af det vigtigste, der arbejdes med, er mentalisering. Det betyder kort og godt, at man er opmærksom på både den andens og sine egne mentale tilstande. Og med tiden, når man mestrer mentaliseringen, skal man selvfølgelig også kunne handle på de mentale tilstande i samværet med andre.

Derfor er det vigtigt, at medarbejdere er rummelige

Socialt udsatte har som regel været udsat for svigt på den ene eller anden måde, som kan have sat dybe spor psykisk. Svigtet stammer i mange tilfælde fra mangel på omsorg, som påvirker borgernes forhold til andre mennesker. I og med at der tidligere er oplevet så stor svigt, er det svært at stole på, at andre mennesker, i dette tilfælde ansatte hos Holmegaardshuset, vil en det bedste. Der opsættes derfor automatisk en form for forsvarsmekanisme; en overlevelsesstrategi, hvor det det sikreste er at holde folk på afstand. De følelser, som beboeren ikke selv kan rumme eller er bevidst om, bliver i mange tilfælde projiceret over på medarbejderen, hvilket eksempelvis kan være en vredesfølelse. Det er op til medarbejderen i sådanne tilfælde at kunne bruge sine pædagogiske faglighed til at håndtere situation rigtigt og minimere borgens smerte.

Vil du vide mere om Holmegaardshuset og deres arbejdstilgang, kan du blandt andet læse mere på deres hjemmeside, på deres Linkedin eller på Socialetilbud.dk.

About the Author