Studido - sport er sundt for børn

Studido fortæller om holdsport – Hvad gør det for dit barn?

Studido synes, at sport er mere end bare fysisk aktivitet. Det er en måde at udtrykke og identificere sig på. Der er et utal af måder at dyrke sport på. Sport er ikke nødvendigvis høj fysisk aktivitet, men kan også være rollespil, lektier eller for den sags skyld e-sport. Sport handler kort sagt om at samarbejde om et fælles mål, mener Studido.

Børn udvikler deres sociale kompetencer og skaber relationer igennem holdsport. Børn med gode sociale færdigheder og mange relationer er gladere og sundere end børn med lavere sociale færdigheder og få relationer. Det er blandt andet dét, undervisningsvirksomheden beretter om på sin side her. Dette skyldes, at børn med gode sociale færdigheder er bedre til at finde sig til rette i nye omgivelser, og på den måde føle sig godt tilpas. Derfor anbefaler Studido altid, at børn dyrker sport. Børn kommer ofte ud for at skulle tilpasse sig nye omgivelser. F.eks. at starte i en ny klasse eller til en ny sport. Her vil børn med høje sociale færdigheder have lettere ved at socialisere sig med andre børn.

Studido - sport er sundt for børn

Børns sociale færdigheder bliver i høj grad udviklet i de tidlige år i vores liv og i løbet af skolegangen, kan Studido fortælle om. Derfor er det vigtigt, at disse færdigheder bliver stimuleret og udviklet – især mens man er barn. Eksempelvis styrker børn deres empati ved at være tålmodige og lære fra sig. Det kan både være ved at hjælpe en ven med et fodboldtrick eller hjælpe med at lave en matematikopgave. Studido er med vores online læringsplatform også klar til at hjælpe med de faglige opgaver.

Studido: Træd ud af din comfort zone nu!

Der er måske ingen drenge eller piger i klassen, som går til basketball eller volleyball, hvilket kan gøre det utrygt at skulle begynde til basketball eller volleyball. Studido kender selv til alle følelserne, da mange af tutorerne selv gik i skole for under 10 år siden. Barnet kender måske ingen og er derfor nervøs for at fejle. Eller måske er det frygten for ikke at være god nok, som fylder i tankerne.

Studido - træd ud af comfort zone

Det er vigtigt, at børn bliver skubbet ud af deres comfort zone. Hvis ikke, er du med til at gøre dem en kæmpe bjørnetjeneste. Hvis børn ikke opsøger noget utrygt, bliver de aldrig trygge i utrygge omgivelser – Studido mener, at netop dét at være tryg i utrygge situationer er en vigtig læresætning. Vi mennesker vil hellere end gerne undgå ukomfortable situationer, hvilket er helt naturligt. Men hvis du gerne vil hjælpe dine børn, er du nødt til at skubbe dem ud af deres comfort zone – en handling der kan være svær men nødvendig, mener Studido. Ellers kan en konsekvens af dette være, at de mister virkelighedsfornemmelsen og evnen til at turde kaste sig ud i nye situationer senere i livet. Derfor bør du som forælder tage ansvar og gøre, hvad der er bedst for dem. Du må selvfølgelig ikke tvinge dine børn imod deres egen vilje, men forsøg at give dem positive incitamenter og blide skub i den rigtige retning. Studido mener for eksempel at du kan fortælle, at du vil tage med til deres første træning, eller fortæl dem om dine egne gode erfaringer med at starte til en ny sport. Ved at give dem positive incitamenter og erfaringer, vil de hurtigt skabe et stærkt fundament til at tage initiativ til at udforske nye ting. Lær dem i stedet at tage de rigtige forbehold, så risikoen for at fejle nedsættes. Studido mener, det er den rigtige tilgang – selvom den kan virke hård og svær.

 

Holdsport udvikler børn, mener Studido

Kort og godt. Dit barn udvikler sig mere end hvad man umiddelbart skulle tro, ved at deltage i holdsport. Evnen til at arbejde omkring et fælles mål er en uvurderlig egenskab at besidde. Hvis du er interesseret i at læse mere om holdsport og dens virkning på dit barn, så læs vores E-bog ”Holdsport er essentielt for børns udvikling”.

Studido gør det sjovt og lærerigt at være barn.

About the Author