Bliv klogere på arv og testamente

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal arve?

Når du skal arve, skal du være opmærksom på flere ting. Først og fremmest skal du være opmærksom på retsafgiften, som du i henhold til Restafgiftsloven automatisk skal betale til skattevæsnet, når du modtager arv. I visse sager kan du dog helt undgå, at skulle betale retsafgift. Restafgiften er ikke et standardbeløb, og vurderes og beregnes ud fra den enkelte sag. Du skal muligvis også betale en boafgift, som også går under navnet arvegift. Denne beregnes også ud fra den enkelte sag, og bestemmes i forhold til en række kriterier heriblandt, hvor meget afdøde har efterladt sig, og hvordan du er i familie med afdøde. Den nærmeste familie, bortset fra ægtefæller og registrerede partnere, skal dog altid betale 15 pct. af den del af arven, der er større end 268.900 kr.

Stammer arven for udlandet, fordeles arven efter gældende regler i det land, hvor afdøde havde bopæl ved dødsfaldet. Læs mere om reglerne for arv her.

testamente og arv

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal lave testamente?

Det er ikke ved lov at få oprettet sit testamente ved en advokat. Du kan derfor selv oprette det. Det anbefales dog at få oprettet testamente hos en advokat, da det i sidste ende kan blive en dyr affære for arvingerne, hvis det udfærdigedes af en person uden den nødvendige viden og erfaring, da der ofte begås fejl og forglemmelser.

Der findes forskellige testamenter herunder notartestamente, vidnetestamente og indbotestamente. Notartestamentet er dog det testamente, der oftest oprettes. Der tages altid gebyr ved oprettelse af et testamente.

Har du ikke oprettet testamente, vil arven automatisk gå til en eventuel ægtefælle, og hvis du efterlader dig børn, deles arven lige imellem ægtefælle og børn. Arven deles lige imellem børnene. Hvis du bor sammen med en kæreste, og I er ugifte, modtager din sammenlevende ikke arv. Hvis I har børn sammen eller hver for sig, tilfalder arven disse.

About the Author